Algida. Submarka czy marka samodzielna?

Heartbrand – marka która ma wiele nazw. Nazwa nawiązuje do formy logo – wielkie lodowe serce. W Polsce marka Heartbrand znana jest jako Algida, we Francji – Milko, w Kolumbii – Helados La Fuente, w Brazylii – Kibon, w Niemczech – Langnese, w Danii – Frisco, w Austrii – Eskimo. Każda submarka ma swoją indywidualną nazwę. W sumie jest ich około 30.

Gdzie występuje submarka Algida

Submarka Algida poza Polską oferowana jest w Bułgarii, Czechach, Na Cyprze, Malcie i Węgrzech, w Włoszech, Grecji, Estonii, Kosowie, Macedonii, Rosji, Serbii, Słowacji, Turcji, Litwie i Łotwie.

Marka wspólna, marka Algida
Marka wspólna, marka Algida

Strategia budowania portfolio marek bardzo często jest wynikiem przeprowadzanych akwizycji. W wypadku Unilevera był to proces naturalny. Koncern jest największym dostawcą lodów na świecie. U podstaw takiego konceptu stoi chęć zachowania przyzwyczajeń i uwarunkowań kulturowych. Tam gdzie lokalna marka była słaba wprowadzana była marka międzynarodowa. Tam gdzie lokalna marka była silna, wciągano ją do portfolio na równi z innymi.

Marka i submarka w portfolio ofertowym
Marka i submarka w portfolio ofertowym

Nietypowe dla marki Heartbrand jest to, że nie występuje w nazwie żadnego z produktów. Występuje natomiast we wszystkich oznaczeniach graficznych, jako logo. Taką funkcję często pełnią marki producenckie. Submarka firmy jest wtedy tożsama z marką oferty rynkowej. Podobnie jest z prezentowaniem własności, gdy marki produkowane są przez różne firmy.

Hearthbrand - marka wspólna
Hearthbrand – marka wspólna

Submarka a marka nadrzędna

Model zastosowany przez Heartbrand można nazwać modelem parasolowym, a każda marka wchodząca w skład portfela jest to  samodzielna submarka. Zależność jest prezentowana poprzez wspólne logo. Można spotkać również inny wariant tego modelu, gdzie cześć nazwy, syfix lub prefix, są wspólne dla wszystkich nazw, natomiast druga część słowa jest wyróżnikiem submarki. Artegence, Omnigence i Efigence są przykładami submarek zbudowanymi w oparciu o wspólny morfem. W ten sposób także McDonald’s znakuje swoje submarki: McCofee, McDrive, McFlurry, z tym ze wspólna dla wszystkich marek jest pierwsza część nazwy.

Submarka w portfolio ofertowym

Submarka jako element strategii handlowej

Submarka a marka korporacyjna – zależności.

 

Nazywam się Jarosław Filipek. Jestem założycielem i prezesem firmy CODES. BrandValue.pl jest miejscem, na którym chciałbym podzielić się swoim 20 letnim doświadczeniem w budowie strategii rynkowych i strategii rozwoju opartych na marce. Jedną z barier w rozwoju firm, jaką często zauważałem, był brak integracji marketingu ze strategią biznesową. Gdy marketing rozumiał strategię firmy a zarząd traktował marketing jako inwestycję, przedsiębiorstwa uzyskiwały wyższe marże, szybko zwiększały udziały rynkowe oraz rozszerzały działalność na nowe rynki, wprowadzały nowe oferty i pozyskiwały nowe grupy klientów.

Według mnie, marka to coś więcej niż tylko wysoka świadomość rynkowa. To model biznesowy: tworzący trwałą przewagę konkurencyjną, optymalnie wykorzystujący zasoby i generujący wysoki zwrot z inwestycji. Drugim tematem, który chciałbym poruszać na BrandValue.pl są prawa własności do marek oraz transakcje na markach: zakup, sprzedaż i licencjonowanie. Każda fuzja, każde przejęcie wiąże się z nabywaniem i zbywaniem praw do marek. Nie każda firma ma prawa odpowiednio zabezpieczone, nie każda uzyskuje za nie optymalną cenę. Zapraszam do lektury artykułów, dyskusji i publikowania komentarzy.

BLOG BrandValue © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress

SEO Powered By SEOPressor
WordPress SEO