Polska marka dla polskich mebli.

Mamy niewiele produktów, w których jesteśmy liderami lub odnosimy znaczące sukcesy na rynkach międzynarodowych. Przemysł meblowy od dawna stał w Polsce dobrze. Rok 2011 był dla producentów mebli w Polsce rekordowy. Pomimo trwającej recesji, sprzedaż polskich mebli wzrosła. Cieszy szczególnie wzrost eksportu. Polscy producenci osiągnęli wynik o 15 procent większy niż rok wcześniej. Polska przoduje w Europie w produkcji mebli tapicerowanych. Polska branża meblarska pomimo kryzysu ma się dobrze. Eksport w roku 2012 także był wyższy. Czy wspólna polska marka mebli jest potrzebna ?

Po co wspólna polska marka mebli?

Polskie firmy sprzedały meble o łącznej wartości zbliżającej się do 30 mld zł. To niebagatelna suma. Warto zastanowić się, czemu sprzedaż rośnie pomimo kryzysu rośnie. Wątpliwe, aby w ostatnim czasie na rynkach europejskich nastąpił wzrost zakupów przez konsumentów. Polskie meble cenione są główne za swoją konkurencyjną cenę. Wzrost sprzedaży należy traktować jako wypychanie z rynku droższych mebli produkowanych w Europie Zachodniej.

Polska marka

Polska marka

Tylko pod jakimi markami sprzedają polscy producenci? Niestety cały czas jesteśmy jedynie dostawcami skoncentrowanymi na produkcji i na rynkach europejskich bardzo rzadko można spotkać obrandowane jako polska marka. Znaczy to, że kontrolę nad konsumentami mają dystrybutorzy i gdy trafi się okazja, aby kupić taniej, bez problemu wymienią dostawców. Marka własna dystrybutora pozwala na działanie bez wysokich kosztów marketingu, ale za to marka producenta nie istnieje w świadomości konsumentów. Strategia taka ma racje bytu tylko wtedy, gdy firma produkuje naprawdę bardzo unikatowe produkty. Zamiana dostawcy jest wtedy utrudniona. Jeżeli produkt jest łatwy do zastąpienia, większość argumentów zostaje w rękach dystrybutora, który ma kontrolę nad konsumentem.

Występowanie wyłącznie z pozycji producenta jest dość charakterystyczne dla gospodarek rosnących, goniących liderów. Marki producentów są słabe, gdyż firmy dopiero budują swoją dystrybucję. Brak inwestycji we własne marki sprowadza firmy do modelu podwykonawcy. Przy produktach pół-inwestycyjnych jest to jak najbardziej strategia uzasadniona. Jednak, gdy produkt końcowy kupują konsumenci, toczy się ostra walka o kontrolę nad klientem między producentami a dystrybutorami. Dlatego firmy próbują łączyć obie strategie, budując marki na rynkach lokalnych a rozszerzać się na nowe rynki sprzedając bez oznaczonej marki producenta.

Wspólna polska marka ale czy wspólny interes?

Przy okazji tak silnej i rosnącej pozycji produktów meblarskich, warto zastanowić się nad marką „Polskie Meble”. Wspólna polska marka wspierać może większą liczbę producentów. Tak jak swoją renomę mają na świecie meble włoskie czy fińskie, oznaczenie kraju pochodzenia wspiera wszystkich producentów. Tylko kto taki program poprowadzi, a jeszcze ważniejsze, kto go sfinansuje? Przedsiębiorcy nie mogą liczyć na wsparcie rządowe. Sami między sobą mają bardzo nikłe szanse na uzgodnienie współpracy. Korzyści jakie niesie „polska marka” są oczywiste, ale bariery niewyobrażalnie dla przedsiębiorców wysokie. Duże rozdrobnienie branży nie służy lansowaniu marek wspólnych ani wizerunku marki narodowej.

Polska marka

Polska marka w portfelu koncernu światowego.

Wyślij komentarz

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Napisz komentarz


osiem − 5 =

Nazywam się Jarosław Filipek. Jestem założycielem i prezesem firmy CODES. BrandValue.pl jest miejscem, na którym chciałbym podzielić się swoim 20 letnim doświadczeniem w budowie strategii rynkowych i strategii rozwoju opartych na marce. Jedną z barier w rozwoju firm, jaką często zauważałem, był brak integracji marketingu ze strategią biznesową. Gdy marketing rozumiał strategię firmy a zarząd traktował marketing jako inwestycję, przedsiębiorstwa uzyskiwały wyższe marże, szybko zwiększały udziały rynkowe oraz rozszerzały działalność na nowe rynki, wprowadzały nowe oferty i pozyskiwały nowe grupy klientów.

Według mnie, marka to coś więcej niż tylko wysoka świadomość rynkowa. To model biznesowy: tworzący trwałą przewagę konkurencyjną, optymalnie wykorzystujący zasoby i generujący wysoki zwrot z inwestycji. Drugim tematem, który chciałbym poruszać na BrandValue.pl są prawa własności do marek oraz transakcje na markach: zakup, sprzedaż i licencjonowanie. Każda fuzja, każde przejęcie wiąże się z nabywaniem i zbywaniem praw do marek. Nie każda firma ma prawa odpowiednio zabezpieczone, nie każda uzyskuje za nie optymalną cenę. Zapraszam do lektury artykułów, dyskusji i publikowania komentarzy.

BLOG BrandValue © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress

SEO Powered By SEOPressor
WordPress SEO