"wartość marki" tag
Wartość finansowa marki. Wycena marki.

Jak powstaje wartość finansowa marki.

Wartość firmy była tradycyjnie postrzegana przez pryzmat jej środków trwałych. Jednak jak pokazują wyceny, coraz większe znaczenie mają wartości niematerialne i prawne, w tym marki. Wartość finansowa marki stale rośnie. Wartość finansowa marki…

Ochrona praw własności

Za co odpowiada biuro IP? Ochrona praw własności w firmie.

Zarządzanie własnością intelektualną, aby było efektywne, musi integrować elementy z różnych sfer działalności firmy. W tym celu organizacje tworzą biura IP, które mają zapewnić najlepsze wykorzystanie IP. Celem ich działania powinna być także…

Od czego zależy wartość marki?

Jak z sukcesem sprzedać lub kupić markę? Rynkowa i finansowa wartość marki.

Wartość marki jest wypadkową kilku czynników. Kupujący i sprzedający zadają sobie pytanie: ile warta jest marka czy patent, który ma być przedmiotem transakcji? W wycenie bierze się pod uwagę głównie dotychczasowe wyniki finansowe, ale…

Nazywam się Jarosław Filipek. Jestem założycielem i prezesem firmy CODES. BrandValue.pl jest miejscem, na którym chciałbym podzielić się swoim 20 letnim doświadczeniem w budowie strategii rynkowych i strategii rozwoju opartych na marce. Jedną z barier w rozwoju firm, jaką często zauważałem, był brak integracji marketingu ze strategią biznesową. Gdy marketing rozumiał strategię firmy a zarząd traktował marketing jako inwestycję, przedsiębiorstwa uzyskiwały wyższe marże, szybko zwiększały udziały rynkowe oraz rozszerzały działalność na nowe rynki, wprowadzały nowe oferty i pozyskiwały nowe grupy klientów.

Według mnie, marka to coś więcej niż tylko wysoka świadomość rynkowa. To model biznesowy: tworzący trwałą przewagę konkurencyjną, optymalnie wykorzystujący zasoby i generujący wysoki zwrot z inwestycji. Drugim tematem, który chciałbym poruszać na BrandValue.pl są prawa własności do marek oraz transakcje na markach: zakup, sprzedaż i licencjonowanie. Każda fuzja, każde przejęcie wiąże się z nabywaniem i zbywaniem praw do marek. Nie każda firma ma prawa odpowiednio zabezpieczone, nie każda uzyskuje za nie optymalną cenę. Zapraszam do lektury artykułów, dyskusji i publikowania komentarzy.

BLOG BrandValue © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress

SEO Powered By SEOPressor
WordPress SEO