"zarządzanie" tag
Marki wspólne - strategia kooperacji

Marki wspólne, cooranding i grupy zakupowo-marketingowe jako pomysły na powiększenie skali działania.

Marki wspólne to inicjatywy, w których kilka firm jest współwłaścicielami znaku towarowego. Zaletą takiego rozwiązania jest większa skala oddziaływania marki. Można wspólnymi nakładami zwiększyć znajomość marki wspólnej Marki wspólne czyli współdzielenie zasobów Dla…

Synergie w portfolio ofertowym po fuzji lub akwizycji.

Strategie rozszerzania opierają się w dużej mierze na synergiach. Synergia to stosowane powszechnie pojęcie, oznaczające takie współdziałanie wielu czynników, którego efekt jest większy niż suma osobnych działań. Strategie rozszerzania a synergie. Dlaczego ponad 90%…

Wartość finansowa marki. Wycena marki.

Jak powstaje wartość finansowa marki.

Wartość firmy była tradycyjnie postrzegana przez pryzmat jej środków trwałych. Jednak jak pokazują wyceny, coraz większe znaczenie mają wartości niematerialne i prawne, w tym marki. Wartość finansowa marki stale rośnie. Wartość finansowa marki…

Licencjonowanie marek

Licencja na zarabianie – licencjonowanie marek.

Dobrze zarządzana marka nie tylko zwiększa sprzedaż, ale i sama może być przedmiotem transakcji. Jeśli firmy nie chcą się jej pozbywać, mogą wprowadzić licencjonowanie marek i w ten sposób uzyskać dodatkowe źródło dochodu….

Nazywam się Jarosław Filipek. Jestem założycielem i prezesem firmy CODES. BrandValue.pl jest miejscem, na którym chciałbym podzielić się swoim 20 letnim doświadczeniem w budowie strategii rynkowych i strategii rozwoju opartych na marce. Jedną z barier w rozwoju firm, jaką często zauważałem, był brak integracji marketingu ze strategią biznesową. Gdy marketing rozumiał strategię firmy a zarząd traktował marketing jako inwestycję, przedsiębiorstwa uzyskiwały wyższe marże, szybko zwiększały udziały rynkowe oraz rozszerzały działalność na nowe rynki, wprowadzały nowe oferty i pozyskiwały nowe grupy klientów.

Według mnie, marka to coś więcej niż tylko wysoka świadomość rynkowa. To model biznesowy: tworzący trwałą przewagę konkurencyjną, optymalnie wykorzystujący zasoby i generujący wysoki zwrot z inwestycji. Drugim tematem, który chciałbym poruszać na BrandValue.pl są prawa własności do marek oraz transakcje na markach: zakup, sprzedaż i licencjonowanie. Każda fuzja, każde przejęcie wiąże się z nabywaniem i zbywaniem praw do marek. Nie każda firma ma prawa odpowiednio zabezpieczone, nie każda uzyskuje za nie optymalną cenę. Zapraszam do lektury artykułów, dyskusji i publikowania komentarzy.

BLOG BrandValue © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress

SEO Powered By SEOPressor
WordPress SEO