Własność intelektualna w firmie. Strategia budowania sukcesu firmy.

Własność intelektualna ma ogromny wpływ na biznes, bo to ona tworzy jego wartość. W przypadku 500 największych firm notowanych na nowojorskiej giełdzie, udział IP w ich wartości sięga 80 proc. i stale rośnie. Można się spodziewać, że tak będzie również w Polsce.

Własność intelektualna – IP

Najwyższy czas zacząć traktować IP jako zasób, którym można zarządzać. Fundamentalne znaczenie własności intelektualnej (80 proc.!) pozwala zbudować na jej podstawie przewagę konkurencyjną. Mając tę przewagę, firma będzie mogła sprawniej działać na rynku i podniesie swoją wartość. Strategiczne zarządzanie powinno uwzględniać własność intelektualną jako znaczące aktywa firmy.

Innowacyjność - własność intelektualna

Innowacyjność – własność intelektualna

W każdej firmie jest własność intelektualna. Każda firma ma swój znak towarowy, każda stosuje rozwiązania (np. programy komputerowe), które są prawnie chronione przez patenty. Ale czy każda wykorzystuje je w sposób optymalny? Ale nawet jeśli chciałaby tak robić, to czy w ogóle ma zagwarantowane prawo ich wykorzystywania? Własność intelektualna, dzięki której można uzyskać przewagę konkurencyjną, jest chroniona prawnie lub za pomocą tajemnicy firmowej. Prawną ochronę własność intelektualna może uzyskać jako: znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe oraz wynalazki. Nie mogą jej mieć wszystkie pozostałe elementy IP, np. modele biznesowe, know-how, bazy danych.

Chociaż ochrona jest podstawą do czerpania korzyści z własności intelektualnej, to rośnie znaczenie  zarządzaniu nim pojawiają się dodatkowe zyski i wartość firmy jako całości. Ze względu na znaczenie jakie ma własność intelektualna, odpowiadają za nie prezesi. Muszą mieć świadomość, że brak dostatecznej ochrony IP to narażenie spółki na straty, a niezarządzanie nią oznacza utratę potencjalnych korzyści. Firmy mogą wykorzystywać cztery strategie zarządzania IP. Te bardziej podstawowe zawierają się w tych bardziej złożonych. Najniższym poziomem zarządzania IP jest jego ochrona. Bardziej zaawansowana jest strategia polegająca na zintegrowaniu zarządzania IP ze strategią biznesową, co ma na celu przygotowanie firmy do późniejszych działań. Gdy mamy to zapewnione, firma może wdrożyć strategię wykorzystania IP do zwiększania swojej efektywności operacyjnej i pozwoli na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dzięki modelowi biznesowemu. Potencjał wynikający z przewagi konkurencyjnej może wykorzystać w transakcjach na elementach IP lub całej firmie – i to jest strategia budowania wartości. Wybór zależy od celów, jakie stawia sobie firma.

Własność intelektualna a strategia IP

Najbardziej podstawową jest strategia ochrony praw IP. Ma na celu zapewnienie bezpiecznego działania firmie oraz minimalizowanie ryzyka strat wynikających z naruszenia praw IP (cudze – gdy ktoś wykorzystuje bezprawnie naszą własność, patent lub podszywa się pod naszą markę – i zabiera nam część rynku, oraz przez nas – gdy naruszymy czyjeś prawa IP narażając się na procesy). Bezpieczeństwo zapewnia się za pomocą rejestracji składników IP lub tajemnicy firmowej.

Marka jako własność intelektualna

Marka jako własność intelektualna

Firmy, w których własność intelektualna jest odpowiednio zabezpieczona, mogą przygotować się do wykorzystania jej w przyszłości. W tym celu powinny zintegrować zarządzanie nim ze strategią biznesową całej firmy w ten sposób, aby odpowiadało zapisanym w niej celach. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy własność intelektualna traktowana jest jako inwestycję. Gdy mamy strategię biznesową, musimy ocenić czy posiadana przez nas własność intelektualna jest przydatna i w jaki sposób ją rozwijać, aby pozwoliło nam osiągnąć cele – czy jest to efektywne zarabianie na co dzień, czy zysk z transakcji. Z myślą o tym trzeba również podjąć działania dotyczące IP pod względem prawno-organizacyjnym i podatkowym.

Gdy firma chce na co dzień zwiększać swój zysk, powinna podnieść efektywność operacyjną, dzięki czemu będzie bardziej konkurencyjna. W zarządzaniu budowanie przewagi konkurencyjnej nabiera wyjątkowego znaczenia.

Własność intelektualna może zwiększyć sprzedaż i marżę (przez zdobycie pozycji lidera rynku, oferując unikalne rozwiązania, oferty oraz dzięki rozszerzaniu marek), obniżyć koszty działania (efekt skali dzięki markom, zastosowanie patentów, np. w produkcji). Zapewnia to pozycję lidera i przewagę konkurencyjną.

Gdy firma chce zarobić na transakcji wyjątkowo dużo, powinna osiągnąć przewagę konkurencyjną, którą można sprzedać jako potencjał na przyszłość. To potencjał poszczególnych składników IP lub firmy jako całości, bo są warte więcej niż wynosi ich wartość rynkowa, dlatego, że dają szansę przeskalowania podmiotowi, który je nabywa.
Własność intelektualna ma potencjał finansowy. Można go przygotowując się do transakcji operacyjnie i organizacyjnie – przez tworzenie konceptu do klonowania na kolejnych rynkach. Wykorzystanie przewagi konkurencyjnej i potencjału odbywa się natomiast w licencjonowaniu składników IP.

 

Wyślij komentarz

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Napisz komentarz


pięć × 9 =

Nazywam się Jarosław Filipek. Jestem założycielem i prezesem firmy CODES. BrandValue.pl jest miejscem, na którym chciałbym podzielić się swoim 20 letnim doświadczeniem w budowie strategii rynkowych i strategii rozwoju opartych na marce. Jedną z barier w rozwoju firm, jaką często zauważałem, był brak integracji marketingu ze strategią biznesową. Gdy marketing rozumiał strategię firmy a zarząd traktował marketing jako inwestycję, przedsiębiorstwa uzyskiwały wyższe marże, szybko zwiększały udziały rynkowe oraz rozszerzały działalność na nowe rynki, wprowadzały nowe oferty i pozyskiwały nowe grupy klientów.

Według mnie, marka to coś więcej niż tylko wysoka świadomość rynkowa. To model biznesowy: tworzący trwałą przewagę konkurencyjną, optymalnie wykorzystujący zasoby i generujący wysoki zwrot z inwestycji. Drugim tematem, który chciałbym poruszać na BrandValue.pl są prawa własności do marek oraz transakcje na markach: zakup, sprzedaż i licencjonowanie. Każda fuzja, każde przejęcie wiąże się z nabywaniem i zbywaniem praw do marek. Nie każda firma ma prawa odpowiednio zabezpieczone, nie każda uzyskuje za nie optymalną cenę. Zapraszam do lektury artykułów, dyskusji i publikowania komentarzy.

BLOG BrandValue © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress

SEO Powered By SEOPressor
WordPress SEO