Za co odpowiada biuro IP? Ochrona praw własności w firmie.

Zarządzanie własnością intelektualną, aby było efektywne, musi integrować elementy z różnych sfer działalności firmy. W tym celu organizacje tworzą biura IP, które mają zapewnić najlepsze wykorzystanie IP. Celem ich działania powinna być także ochrona praw własności.

Ochrona praw własności w praktyce

Rockie Nolan, młoda amatorka fotografii ze Stanów Zjednoczonych, dowiedziała się od fanów, że jej prace zostały wykorzystane na koszulkach marki Reserved, należącej do gdańskiej firmy LPP. Jak się okazało – bezprawnie, bo zdjęcia zostały po prostu ukradzione. Firma wprawdzie tłumaczyła, że zrobił to nierzetelny współpracownik, od którego kupiono projekt, ale nie zdołała wyciszyć negatywnego szumu, który pojawił się, gdy naruszenie zostało ujawnione. Ostatecznie Rockie Nolan i LPP zwarły ugodę, ale straty wizerunkowe firmy są na pewno większe niż cena zdjęć.

Ta sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby w LPP funkcjonowała jednostka odpowiedzialna za zintegrowane zarządzanie własnością intelektualną. Niestety, w praktyce polskich firm tego typu działy i ochrona praw własności wciąż należą do rzadkości. A to, jak się okazuje, błąd. W idealnym świecie biuro IP łączy w sobie cechy centrum, które kompleksowo zarządza własnością intelektualną. W praktyce tylko największe firmy wykorzystują takie rozwiązanie w pełni. W większości przypadków biuro IP ogranicza się do czynności czysto administracyjnych, wymagających tak naprawdę jedynie obecności prawników i rzeczników, którzy dbają o to, aby informacje o własności intelektualnej znajdowały się w jednym miejscu i aby ochrona praw własności była skuteczna.

Know-howow a ochrona praw własności

Sposób zabezpieczenia i ochrona praw własności zależy od jej rodzaju. Część elementów może być rejestrowana (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe oraz patenty, a także domeny internetowe), co zapewnia jej ochronę prawną. Można ją wykorzystać, w przypadku naruszenia, podczas postępowań sądowych. Inne elementy IP, takie jak know-how czy modele biznesowe, chroni się dzięki zachowaniu tajemnicy.  W celu zapewnienia sobie najlepszej ochrony, firmy powinny wprowadzać odpowiednie procedury. Ich przygotowaniem powinno się zająć biuro IP. Oznacza to, że w przypadku wytworzenia czy nabycia własności intelektualnej są wykonywane wszystkie działania prawne, które mają zagwarantować firmie jak najpełniejsze prawo do jej wyłącznego wykorzystywania. Firmy wydają również instrukcje jak wygląda ochrona praw własności, zapewnienie tajemnicy i szkolą pracowników w tym zakresie. W wielu przypadkach podpisują oni również porozumienia o zachowaniu poufności, ale jak wiadomo, skuteczność takiego dokumentu jest ograniczona. Ochrona praw własności musi być tak zorganizowana, aby nie narażać firmy na ryzyko.

Ochrona praw własności

Ochrona praw własności

Jednak ochrona praw własności to tylko podstawowe zadanie, jakie mogłoby wykonywać biuro IP. Dużo bardziej istotne jest poszukiwanie korzyści, które da się osiągnąć dzięki własności intelektualnej. Może ona tworzyć wartość firmy aż w 80 proc., a tylko od ludzkiej kreatywności będzie zależeć, jak wiele uda się dzięki niej uzyskać.  Specjaliści tworzący biuro IP powinni przygotowywać dla zarządu rekomendacje z ocenami rynkowego wykorzystania własności intelektualnej. To właśnie ta jednostka, grupując kompetencje z obszaru rozwoju, badań, marketingu, zarządzania produktem oraz finansów, jest w stanie opracować najlepsze plany rozwoju. To zarządzanie strategiczne firmę.

Biuro IP a ochrona praw własności

Biuro IP spełnia również swoje zadania w przypadku transakcji na elementach własności intelektualnej – kupnie, sprzedaży, licencjonowaniu czy franczyzie. Jeśli są regularnie prowadzone wyceny i oceny rynkowe marek oraz patentów, firma może uzyskać lepsze kwoty, ponieważ dysponuje argumentacją niezbędną w negocjacjach. Zarządzanie firmą to także zarządzanie marką. Sukces firmy często zależny jest od marki, warto ją chronić. Ochrona praw własności ma to zapewniać.

Ochrona praw własności

Jak zabezpieczyć markę – ochrona praw własności

Znak towarowy jako ochrona praw własności

Nazywam się Jarosław Filipek. Jestem założycielem i prezesem firmy CODES. BrandValue.pl jest miejscem, na którym chciałbym podzielić się swoim 20 letnim doświadczeniem w budowie strategii rynkowych i strategii rozwoju opartych na marce. Jedną z barier w rozwoju firm, jaką często zauważałem, był brak integracji marketingu ze strategią biznesową. Gdy marketing rozumiał strategię firmy a zarząd traktował marketing jako inwestycję, przedsiębiorstwa uzyskiwały wyższe marże, szybko zwiększały udziały rynkowe oraz rozszerzały działalność na nowe rynki, wprowadzały nowe oferty i pozyskiwały nowe grupy klientów.

Według mnie, marka to coś więcej niż tylko wysoka świadomość rynkowa. To model biznesowy: tworzący trwałą przewagę konkurencyjną, optymalnie wykorzystujący zasoby i generujący wysoki zwrot z inwestycji. Drugim tematem, który chciałbym poruszać na BrandValue.pl są prawa własności do marek oraz transakcje na markach: zakup, sprzedaż i licencjonowanie. Każda fuzja, każde przejęcie wiąże się z nabywaniem i zbywaniem praw do marek. Nie każda firma ma prawa odpowiednio zabezpieczone, nie każda uzyskuje za nie optymalną cenę. Zapraszam do lektury artykułów, dyskusji i publikowania komentarzy.

BLOG BrandValue © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress

SEO Powered By SEOPressor
WordPress SEO